O konferencji

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939
przy Instytucie Literatury Polskiej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na
międzynarodową konferencję naukową
W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj
która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku

Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal cieszą się zainteresowaniem reżyserów. Jednak wciąż brakuje nowoczesnej refleksji naukowej poświęconej dramatowi historycznemu. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów literackich i ich inscenizacji. Przedmiotem rozważań czynimy teksty dramatów autorów polskich i europejskich.

Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

– recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,

– przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświęcili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc, Feliński, Szujski),

– inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),

– dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,

– współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),

– historia w dramacie jako narzędzie ideologizacji,

– interpretacja wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,

– historia widziana z perspektywy feministycznej,

– teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,

– dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne, zagadnienia genologiczne

Języki, w których będą wygłaszane referaty: polski, angielski (w przypadku innych języków prosimy o kontakt).

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł / 80 euro, w ramach której zapewniamy dwa obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej. Planujemy także wspólne wyjście do teatru bądź filharmonii.

Przejazd i zakwaterowanie uczestnicy opłacają samodzielnie.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 29.02.2016 na adres e-mail:

konferencjadramathistoryczny@gmail.com

Po zapoznaniu się z abstraktami osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie o przyjęciu tekstu  do wystąpienia drogą e-mailową. Dopiero po otrzymaniu od nas potwierdzenia prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
Mgr Marek Grajek
Mgr Michał Zdunik

Numer konta dla wpłat w złotówkach:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503

Numer konta dla wpłat w euro:
IBAN Nank Account No.: PL64 1160 2202 0000 0000 6084 9207
SWIFT Code: BIGB PL PW

W tytule przelewu proszę wpisać: dramat historyczny (oraz imię i nazwisko uczestnika)

Uwaga! Faktury wystawiamy na tego kto opłacił udział w konferencji, więc jeżeli potrzebujecie Państwo faktur na jednostkę, którą reprezentujecie, to prosimy o zadbanie, by ta jednostka opłaciła Państwa udział w konferencji.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Reklamy