Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Maria Olszewska

Celem powstania Pracowni jest integracja badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864-1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie.
Proponowany obszar badań dotyczy przede wszystkim tekstu dramatycznego, a nie jego realizacji teatralnych. Oczywiście większość dramatów była tworzona z myślą o scenie i w badaniach nad dramatem nie sposób zignorować tego wątku. Jednak punktem wyjścia i centralnym zagadnieniem jest sam tekst oraz zawarte w nim potencjalne rozwiązania sceniczne.
Zamierzamy podjąć badania dotyczące wielu zagadnień związanych z dramatem tego okresu. Należą do nich m.in.:
– dramat ekspresjonistyczny;
– dramat i komedia historyczna;
– socjologia teatru;
– dramat mieszczański;
– krytyka dramatu;
– elementy melodramatyczne;
– kategoria wzniosłości i groteski;
– dramat sakralny;
– dramaty pisane przez kobiety;
– dramaty pisane dla dzieci;
– recepcja dramatu;
– krytyka teatralna;
– wątki filozoficzne w dramacie;
– dramaty poszczególnych twórców (znanych i tych dopiero przywracanych pamięci).
Celem działalności Pracowni jest poszerzenie stanu wiedzy na temat dramatu polskiego okresu 1864-1939, rozpoznanie dynamiki rozwoju oraz kręgów inspiracji, a także związków dramatu z innymi rodzajami literackimi.
Reklamy