Program

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W teatrze dziejów.
O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj


9 – 10 maja 2016, Uniwersytet Warszawski 


Poniedziałek 9 maja
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, sala Balowa

9.00-11.20 obrady i dyskusja

9.00 Powitanie uczestników konferencji

9.20 – 10.00 prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza – Po co dramatowi historia – po co historii dramat

10.00 dr hab. Jacek Kopciński, profesor Instytutu Badań Literackich PAN – Dramatyzowanie historii: wizja lokalna, niby-reportaż, opowieści z krypty

10.20 prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Uniwersytet Jagielloński – Poetyka a polityka  dramatu po 1968 roku

10.40 dr Olga Ciwkacz, Uniwersytet w Iwanofrankowsku (Ukraina) – Recepcja i interpretacja dramatów historycznych na scenie polskiego teatru w Stanisławowie  (1867-1939)

11.00 dyskusja

11.20-11.40 przerwa kawowa


Podział na sesje
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, sala Balowa

11.40 -13.40 obrady i dyskusja

11.40  dr Edyta Gracz-Chmura, Uniwersytet Jagielloński – Budowanie wspólnoty? Obraz wsi pouwłaszczeniowej w dramatach Władysława Ludwika Anczyca

12.00 dr Iwona Gosik-Kapelińska, Uniwersytet Warszawski – Adam Bełcikowski komediopisarzem historycznym

12.20 dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Śmierć nie boli. O Arri. Tragedia w 3 aktach wierszem Józefa Kościelskiego

12.40 prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, Uniwersytet Adama Mickiewicza – Zmagania z formą, czyli blaski i cienie dramatu historycznego Wit Stwosz Wincentego Rapackiego

13.00 dr Dawid Maria Osiński, Uniwersytet Warszawski – Figury oświeconych i figury Oświecenia w dramacie historycznym drugiej połowy XIX wieku

13.20 dyskusja

13.40 – 14.40 obiad

14.40 – 16.00 obrady i dyskusja

14.40 dr hab. Monika Gabryś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Z „prehistorii Słowian” – Mściwój i Swanhilda Bronisława Grabowskiego

15.00 prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski – Historia Serbów w dramat przekuta (Królewicz Marko Bronisława Grabowskiego)

15.20 dr hab. Hanna Ratuszna, profesor Uniwersytetu Mikołaja KopernikaProrokini – światło w ciemności – dramat historyczny Bronisława Grabowskiego

15.40 dyskusja

16.00 – 16.20 przerwa kawowa

16.20 – 18.00 obrady i dyskusja

16.20 dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet Adama MickiewiczaIdee religii ludzkości w tryptyku dramatycznym Z przeszłości Marii Konopnickie

16.40 s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Projekcja jakości metafizycznych w dramatach Margaret (Marii Gertrudy Skórzewskiej)

17.00 dr Mateusz Skucha, Uniwersytet JagiellońskiGórą Radziwiłł Adolfa Walewskiego, albo… jak Kraszewskiego na scenę przerabiano

17.20 dr Dorota Fox, dr hab. Grażyna Maroszczuk, Uniwersytet Śląski – Wobec historii, wobec polskości. Funkcje nawiązań historycznych w twórczości dramatycznej pisarzy śląskich XIX wieku (Jan Nikodem Jaroń, Piotr Kołodziej, Karol Miarka, Julian Ligoń)

17.40 dyskusja

18.00 Zakończenie obrad I dnia

Poniedziałek (równolegle)
Pałac Kazimierzowski, sala nr 15

11.40 -13.40 obrady i dyskusja

11.40 dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Leopolda Starzeńskiego dramaty o dziejach Ukrainy. Dramat Stracona wideta

12.00 dr hab. Marek Dybizbański, Uniwersytet Opolski – Komedia historyczna, czyli romantyczne koneksje teatru Eugène’a Scribe’a

12.20 dr hab. Anna Podstawka, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga

12.40 dr hab. Magdalena Maria Piotrowska, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Obrazy  świetlne a przestrzeń dramatu historycznego

13.00 mgr Dominika Szymocha – O niestosowności „trylerowania” przez króla Sobieskiego, czyli zmagania z historią w polskich librettach operowych Młodej Polski. Rekonesans

13.20 dyskusja

13.40 – 14.40 obiad

14.40 – 16.00 obrady i dyskusja

14.40 mgr Agnieszka Karlińska, Uniwersytet Warszawski – Kreowanie autentyczności: strategie „ucieleśnionej przejrzystości” w dramacie historycznym przełomu XIX i XX wieku

15.00 dr Marta M. Kacprzak, Uniwersytet Warszawski – Kultura staropolska w dramacie młodopolskim. Jegomość Pan Rej w Babinie Adolfa Nowaczyńskiego

15.20 ks. dr Grzegorz Głąb, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Napoleon zdegradowany?! O Bogu wojny Adolfa Nowaczyńskiego

15.40 dyskusja

16.00 – 16.20 przerwa kawowa

16.20 – 17.40 obrady i dyskusja

16.20 mgr Halina Kucyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Problem zdrady jako aspekt  przemian społecznych w dramacie historycznym Donna Aluica Jerzego Żuławskiego

16.40 Joanna Dobrowolska, Uniwersytet Warszawski – Dramat historyczny w twórczości Jadwigi Marcinowskiej. Młodopolska wizja narodzin Królestwa Polskiego i schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Twórcy i Kościuszce

17.00 dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański – O zapomnianym dramacie bolesławowskim z początku XX wieku (Bolesław Śmiały, ksiądz Dionizy Bączkowski)

17.20 dyskusja

18.00 Zakończenie obrad I dnia


Poniedziałek, 9 maja
Panel ekspercki oraz bankiet

galeria officyna art & design
Aleje Jerozolimskie 107

19.00: Panel ekspercki Dramat i teatr historyczny dzisiaj, z udziałem wybitnych praktyków i teoretyków sceny. Uczestnicy: prof. Maciej Wojtyszko (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie), dr hab. Jagoda Hernik – Spalińska, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN), dr Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski) i Paweł Łysak (Teatr Powszechny w Warszawie). Prowadzenie: mgr Michał Zdunik (Uniwersytet Warszawski).

Po panel eksperckim odbędzie się uroczysty bankiet.


Wtorek 10 maja
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, sala Balowa

9.00-10.40 obrady i dyskusja

9.00 mgr Michał Zdunik, Uniwersytet Warszawski – Polski dramat postsakralny – polski dramat posthistoryczny. Próba nowej metodologii.

9.20 dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wokół Bolesława Śmiałego Stanisława Wyspiańskiego

9.40 dr hab. Magdalena Sadlik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Sceniczne losy Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego

10.00 dr Michał Mizera, Uniwersytet Warszawski – Stanisław Zygmunt August Wyspiański

10.20 dyskusja

10.40-11.00 przerwa kawowa

11.00 -12.40 obrady i dyskusja

11.00 Michał Krzysztof Dudek, Uniwersytet Warszawski – Zdemaskować historię – pomysł arcygroteskowy. Messe Noire dziejów w Termopilach polskich Tadeusza Micińskiego 

11.20 dr hab. Beata Utkowska, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Transgresje (gatunkowe) i granice (kulturowe). O sposobie budowania wizji rzezi galicyjskiej w Turoniu Stefana Żeromskiego

11.40 dr Elżbieta Wróbel, Akademia Jana Długosza w Częstochowie – Z recenzenckiej perspektywy. Emil Breiter o warszawskich inscenizacjach dramatu historycznego w latach dwudziestych XX wieku.

12.00 dr hab. Grażyna Legutko, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Od paraboli do weryzmu. Obraz bolszewizmu w dramacie polskim z lat dwudziestych

12.20 dyskusja

12.40 -13.00 przerwa kawowa

13.00 -14.20 obrady i dyskusja

13.00 dr Marek Średniawa, Instytut WitkacegoGyubal Wahazar. Ponadczasowość i uniwersalność historiozoficzna nieeuklidesowych dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza

13.20 mgr Dominik Gac, Instytut Witkacego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Dwie wojny, dwie historiozofie. Miejsce historii w tekstach dramatycznych Andrzeja Rybickiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

13.40 mgr Przemysław Pawlak, Instytut Witkacego, IS PAN – Kamuflaże postaci historycznych w dramatach Witkacego

14.00 dyskusja

14.20 – 15.20 obiad

15.20 -17.20 obrady i dyskusja

15.20 dr Joanna Warońska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie – Dramat historyczny w refleksji Skamandrytów

15.40 mgr Anna Dżabagina, Uniwersytet Warszawski – Eleonory Kalkowskiej historyczna fantazja na berlińską̨ Wiosnę̨ Ludów – März: Dramatische Bilderfolge aus dem Jahre 48

16.00 mgr Marta Krystyna Tylkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Dwie interpretacje Sprawy Dantona Stanisławy Przybyszewskiej

16.20 mgr Agnieszka Wasilewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – W obronie „źrenicy wolności” – ideologizacja w dramacie Ferdynanda Goetla Samuel Zborowski (Rycerz na Podolu)

16.40 Apolinary Rzońca, Akademia Teatralna im. Zelwerowicza, Co się zdarzyło w Nohant?  Próba odpowiedzi na podstawie dramatu Lato w Nohant Jarosława Iwaszkiewicza oraz wybranych inscenizacji w polskim teatrze drugiej połowy XX wieku

17.00 – 17.20 dyskusja

17.40 – 18.00 przerwa kawowa

18.00 – 19.40 obrady i dyskusja

18.00 dr hab. Jacek Rozmus, Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieGałązka rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego

18.20 mgr Marek Grajek, Uniwersytet WarszawskiHistoria na wyrywki Wacława Grubińskiego

18.40 mgr Tomasz P. Bocheński, Uniwersytet Jagielloński – Remis dziejów? Historia i rewolucja w koncepcji i dramacie Andrzeja Trzebińskiego

19.00 dr Karol Samsel, Uniwersytet Warszawski – Cypriana Norwida i Tadeusza Gajcego koncepcje historycznego misterium – na przykładach Wandy oraz Misterium niedzielnego

19.20 dyskusja

19.40 Zakończenie obrad II dnia

Wtorek 10 maja – równolegle
Pałac Kazimierzowski, sala nr 15

9.00-10.40 obrady i dyskusja

9.00 dr hab. Ewa Nawrocka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – O dramatach historycznych Marii Dąbrowskiej (Geniusz  sierocy,  Stanisław i Bogumił)

9.20 mgr Katarzyna Małgowska, Uniwersytet Warszawski – Rozliczenia i diagnozy. Pierwsze dni II wojny światowej w Domku z kart Emila Zegadłowicza

9.40 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Nieromantyczny dramat o romantyzmie. Noce narodowe Romana Brandstaettera

10.00 mgr Maciej Chojnowski, Uniwersytet Warszawski – Historia – teatr – polityka. Dramaty historyczne przedstawicieli teatru zaangażowanego społecznie w Hiszpanii frankistowskiej 

10.20 dyskusja

10.40-11.00 przerwa kawowa

11.00 -12.40 obrady i dyskusja

11.00 dr Piotr Morawski, Uniwersytet WarszawskiCaryca Katarzyna Jolanty Janiczak jako dramat historyczny

11.20 dr Beata Popczyk-Szczęsna, Uniwersytet Śląski – Portret(y) carycy – Semiramida Macieja Wojtyszki i Caryca Katarzyna Jolanty Janiczak

11.40 mgr Ewa Uniejewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Co by było gdyby, czyli Macieja Wojtyszki zabawy z historią

12.00 dr hab. Marek Kochanowski,  Uniwersytet w Białymstoku – Koniec historii w trylogii wierszalińskiej Tadeusza Słobodzianka (Car Mikołaj, Prorok Ilija, Śmierć proroka)

12.20 dyskusja

12.40 -13.00 przerwa kawowa

13.00 -14.20 obrady i dyskusja

13.00 prof. dr hab. Ewa Wąchocka, Uniwersytet Śląski – Historyczne rewizje Władysława Terleckiego

13.20 dr Antoni Winch, Instytut Sztuki PAN – Dramat historyczny, czyli dramat historii w twórczości Sławomira Mrożka

13.40 dr hab. Anna Sobiecka, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku – Dramatyzacje historii w nowym polskim dramacie (na wybranych przykładach)

14.00 dyskusja

14.20 – 15.20 obiad

15.20 dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, Instytut Badań Literackich PAN – Wobec historii. Romantyczny heroizm i ciało cierpiące w Krzaku gorejącym Janusza Krasińskiego

15.40 prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski – „Wydarzenie dramatyczne”. Forma sceniczna jako spełnienie/zapis trudnego doświadczenia historycznego we współczesnej literaturze autobiograficznej (Osiecka, Konwicki, Tulli)

16.00 mgr Karolina Matuszewska, Uniwersytet Warszawski – Mindaugas, Mažvydas i Katedra jako filary litewskiej świadomości narodowej, czyli o trylogii dramatycznej Justinasa Marcinkevičiusa

16.20 dr Jacek Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski Hamilton Lina-Manuela Mirandy: musical historyczny dzisiaj

16.40 mgr Kamila Łapicka, Uniwersytet Warszawski – Niewygodne pytania do teraźniejszości, czyli esej Dramaturgo como historiador (Dramaturg jako historyk) Juana Mayorgi

17.00 dyskusja

17.20 – 17.40 przerwa kawowa

17.40 – 19.20 obrady i dyskusja

17.40 dr hab. Krystyna Latawiec, profesor Uniwersytetu Pedagogiczny w Krakowie – „Komizm historii” w teatralnych inscenizacjach przeszłości

18.00 mgr Paulina Drozdowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Hemar. Poeta przeklęty i Kordian – polityczny testament Piotra Szczerskiego

18.20 mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara, Uniwersytet Opolski – Jerzego Jarockiego Sprawa czyli  Słowacki (nie)kanoniczny?

18.40 mgr Katarzyna Raduszyńska, Instytut Sztuki PAN – Jak dziś pisać dramaty historyczne i jak je dziś wystawiać? – strategie, zwrot pamięciowy, relacja między pamięcią a historią, narzędzia sceniczne

19.00 dyskusja

19.20 Zakończenie obrad II dnia


Organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

Partnerzy: Instytut Witkacego, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, mgr Marek Grajek, mgr Michał Zdunik

Reklama